DPH 2024 - změny a další aktuální problematika
Nový Jičín

Autor: Nikola <sniklik(at)seznam.cz>, Téma: Nový Jičín, Vydáno dne: 15. 10. 2023

Termín akce: 15. 12.  2023


Cílem semináře je seznámení se s  aktuálními změnami zákona o  DPH a změnami pro další období, s  novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč.uvedení praktických příkladů.

Přehled legislativních změn v  oblasti DPH